Logo

Kiwi Education

Region:
Образование в Новой Зеландии
Жизнь фитнес-инструктора и активный отдых в Новой Зеландии
https://kiwieducation.clickmeeting.com/zhizn-fitnes-instruktora-i-aktivnii-otdih-v-novoi-zelandii
Как выбрать учебное заведение в Новой Зеландии и успешно сдать IELTS
https://kiwieducation.clickmeeting.com/kak-vibrat-uchebnoe-zavedenie-v-novoi-zelandii-i-uspeshno-sdat-ielts